Navigace

Obsah

Knihovna

otevírací doba:

Po 15.00 - 17.00
15.00 - 17.00

Kromě knih vlastních nabízíme i 200 svazků výměnného fondu z Rychnova nad Kněžnou. Půjčování knih je zdarma (výpůjční doba 1 měsíc), 20,-Kč zaplatíte pouze za členský průkaz. V knihovně si můžete prohlédnout malou část exponátů obecního muzea a zakoupit si můžete pohledy, samolepky a jiné propagační materiály obce.

V knihovně je možno použít počítač s internetem, který byl pořízen z dotace z Ministerstva kultury odbor, umění a knihoven.

Podmínky přístupu na Internet v knihovně 

1. Místní knihovny v Olešnici v O.h umožňují přístup na Internet svým uživatelům, dětem i dospělým ZDARMA.
2. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut.
3. Přístup na internet je možné předem rezervovat.
4. Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
5. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače.
6. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
8. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
9. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci.
10. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbát pokynů knihovníka.