Navigace

Obsah

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka požární ochrany obce Olešnice v Orlických horách je zřízena jako rozpočtová organice obce Olešnice v Orl. h., je zařazená na základě Zákona o PO 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) do kategorie JPO III/1 pro výjezdy k mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce.
JPO má v současnosti 20 členů, kteří jsou v této úrovni na základě dohody o členství a dohody o provedení práce zaměstnanci obce. Stálou pohotovost jednotka nezajišťuje, ale i tak musí vyjet k mimořádné události do 10 minut od vyhlášení poplachu, dlouhodobě se nám však daří zajišťovat výjezd do 5 minut. Jednotka pravidelně utváří odřady k provedení záchranných a likvidačních prací při povodních na území celé České republiky. Všichni členové musí absolvovat pravidelnou odbornou přípravu v rozsahu minimálně 40 hodin ročně a dále cyklickou odbornou přípravu v rozsahu 16 a 8 hodin pro Velitele a strojníky. Pro další zvyšování odborností se členové jednotky účastní velitelských dnů pořádaných HZS a jednodenních stáží na stanici HZS v Dobrušce. Jednotka PO zasahuje v průměru u 25 – 30 mimořádných událostí ročně. Na základě mezinárodních smluv je předurčena na zásah v Polské republice.

Seznam členů výjezdové jednotky:

Sbor dobrovolných hasičů

Jméno

velitel jednotky

Josef Klouček

zástupce velitele jednotky

Vít Klouček

velitelé družstev

Petr Cejnar
Hubert Jung
Martin Haufer

hlavní strojník jednotky

Josef Pola

strojníci družstev

Jan Vintera ml.
Jan Klouček
Miroslav Otruba
Jiří Rudolf

členové výjezdové jednotky

Adolf Soumar
Adam Bachura
Roman Stojka
Petr Rudolf
Peter Kulach
Stanislav Preclík
Tomáš Votroubek
Martin Hirka
Jaromír Novotný