Obsah

 

Informace k zápisu dětí do MŠ v roce 2020

opatření k zápisům MŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva bude zápis dětí pro školní rok 2020/2021 od 4. května do 15. května 2020 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Ze zákona děti v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné.

Pro školní rok 2020/2021 může být přijato maximálně 9 dětí.

Kritéria stanovující přednostní přijímání dětí:

        1. Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt v obci Olešnice v O. h. (podle věku od nejstarších po nejmladší)
        2. Děti s trvalým pobytem v obci Olešnice v Orlických horách (podle věku od nejstarších po nejmladší).
        3. Děti s trvalým pobytem mimo obec Olešnice v Orlických horách (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 
K zápisu doručte:
        • žádost o přijetí - vyplněnou a  podepsanou (formulář si vytiskněte z webových stránek školy nebo vyzvedněte ve škole po tel. domluvě na čísle 778 766 524)
        • kopii rodného listu dítěte
        • kopii očkovacího průkazu
        • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Jak škole doručit?
         - datovou schránkou (datová schránka školy mbzzw78)
        - poštou nebo vhozením do poštovní schránky na budově školy
        - v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po předchozí domluvě na tel. 778 766 524
 
plakát                

žádost o přijetí 2020