Obsah

O nás

Mateřskou školu tvoří jedna třída. Věkové složení dětí od 3 do 6 let vytváří zcela přirozené prostředí, v němž starší pomáhají mladším a mladší se učí od starších. Děti se věnují nejen poznávání světa, ale také se učí hrát na zobcovou flétnu a základům anglického jazyka. Dětem slouží 2 místnosti - jídelna společná s hernou a místnost na odpolední odpočinek i drobné hry. Dále je tu prostorná šatna, umývárna a kabinet. Všechny prostory jsou upraveny tak, aby splňovaly bezpečnostní a hygienické požadavky. Při hraní využívají nové dětské hřiště, které je vybudované na školním pozemku, nebo školní tělocvičnu.

V mateřské škole pracují 2 kvalifikované učitelky, které připravují dětem celoročně hezký program a účastní se s nimi mimoškolních akcí – strašidelná škola, vítání občánků, rozsvícení vánočního stromku, besídky pro rodiče, den dětí…

MŠ pracuje podle  ŠVP (školního vzdělávacího programu) „Křížem krážem po horách, král nám poví, co a jak“ - dokument je umístěn k nahlédnutí v mateřské škole.

 

Učitelky:

                 Bc. Veronika Skalická

                 Mgr. Lada Kaválková - zástup za RD

                 Nikola Martincová, DiS. - v současnosti RD

                 Eva Efenberková, DiS - v současnosti  RD

Školní asistent: Bc. Veronika Skalická

                            Mgr. Lada Kaválková

Provozní doba: 6:15 – 15:45 hodin

Kapacita: 18 dětí