Navigace

Obsah

Mineralogie a těžba

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
(Giesshübel) vsv. Od Nového Města nad Metují, vjv. Od Náchoda
 

 • Stopy po dolování na železné rudy těsně na státní hranici, vlevo nad silnicí za Končinami (Schnappe).
   
 • Dolomitový mramor tvoří čočky ve svorech a svorových rulách u státní hranice, již. od silnice Olešnice – Dušníky.
   
 • Grafit v grafitické břidlici v údolí Zlatého potoka (Goldbachu) pod Zelenkovým mlýnem.
   
 • Granát v granátickém svoru na Panském vrchu sev. od obce. Také bezbarvý(?) vých. od obce a obecný spolu s turmalínem a chloritem ve svorech u Olešnice.
   
 • Chlorit v zelených lístcích.
   
 • Turmalín černý i bezbarvý(?).
   
 • Vápenec zejména záp. od Kunštátu u Olešnice. Lomy pod vrchem Vrchmezí u Olešnice, odkud se za třicetileté války vozilo vápno(?) na opevnění Náchoda.
   

OLEŠNICE HORNÍ
Součást obce Olešnice v Orlických horách při státní hranici, vsv. Od Nového města nad Metují, vsv. Od Nového Hrádku.
 

 • Turmalín tvoří 1 cm dlouhé sloupce v křemité břidlici sz. od Končin (Schnappe, Šnappa)

   
  J. Kratochvíl, 1962 : Topografická mineralogie Čech V.